AREGA biedt 3 beurzen tot een bedrag van 3000 € voor zorgprojecten die gaande zijn of gepland zijn in de toekomst, en die:

  • Individueel, kleinschalig en innovatief zijn;
  • Voorgedragen zijn door apothekers, huisartsen en artsspecialisten;
  • Onderbelicht zijn;
  • Binnen het kader vallen van 3 domeinen: wondzorg, polyfarmacie bij ouderen en digitale zorg;
  • Arega’s mission statement “iedereen telt” onderschrijven..

DOMEIN 1

Chronische wondzorg
bij jongere actieve patienten

Wondzorg is een complexe materie. Zeker voor patiënten met chronische wonden: een lijdensweg zowel fysiek als mentaal. De impact kan groot zijn: patiënten geraken geïsoleerd, schuwen contact met anderen of schamen zich. Na eventueel herstel, zijn er ook nog de littekens die soms een blijvende impact hebben. Patiënten en hun omgeving moeten hiermee leren omgaan.

Graag willen we de aandacht vestigen op de “jongere patiënten” die actief in het leven staan. We zijn op zoek naar initiatieven die:

  • Patiënten helpen, ondersteunen op mentaal vlak en er voor zorgen dat ze geen “outsiders” worden van de maatschappij.
  • Initiatieven die worden ondernomen om het fysiek ongemak te ondersteunen en die tot sneller herstel leiden.
  • Technologische zorginnovaties voor deze mensen, alsook misschien innovaties die de connectiviteit bevorderen (vb.: patiënten onderling of tussen patiënten en zorgverleners).

DOMEIN 2

Polyfarmacie
bij ouderen

Polyfarmacie komt veel voor bij ouderen die meerdere andoeningen hebben en dus meerdere geneesmiddelen tegelijk gebruiken.

Bij ouderen die nog thuis wonen denken we dan specifiek aan de ingewikkelde medicatieschema’s, de planning, het therapietrouw zijn, die deel uitmaken van hun leven. Iedereen beseft dat het voor veel ziektebeelden van groot belang is de medicatie strikt en op het juiste tijdstip in te nemen. Technologie heeft een enorme vaart genomen en speelt hierop in maar voor ouderen kan er een drempel zijn om die technologieën en innovaties toe te passen.

We zoeken initiatieven die hierop een antwoord bieden en patiënten goed begeleiden, hen ondersteunen en inzetten op innovatie zodat patiënten een optimale behandeling ondergaan.

DOMEIN 3

Digitale zorg
voor iedereen

Digitale zorg gaat verder dan allerlei digitale hulpmiddelen om patiënten te ondersteunen in hun zorg waarbij we denken aan e-mails, apps en websites.

Er gaat veel aandacht naar belangrijke technologische ontwikkelingen zoals digitaal consult en speciale meetapparatuur (bijvoorbeeld een bloeddrukmeter) verbonden met smartphone, tablet of computer. Wij willen juist aandacht geven aan lokale, individuele kleinschalige initiatieven die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Een oproep aan u die met een ongelooflijk innovatief idee rondloopt maar de kans niet krijgt dit onder de aandacht te brengen.

WIE IS DE JURY?

De jury is belast met het objectief beoordelen van alle projecten om 3 projecten met het hoogste potentieel en impact te bekronen.

Deze jury is samengesteld uit 3 huisartsen en 3 apothekers praktijkhoudend in België of Luxemburg en de medisch directeur van Arega, Dr. Frank Verbeeck. (Voorzitter van de Jury).

De Prijs zal uitgereikt worden door de jury in samenwerking met de firma Arega in de loop van het laatste trimester van hetzelfde jaar van aankondiging.